การทำความสะอาด & การตรวจสอบเพื่อยืนยันผล

การทำความสะอาด & การฆ่าเชื้อ

เก้าอี้
Dirk Nikoleiski
Mondelez International, Germany
E-Mail: dnikoleiskiProtected mail-address@mdlz.com
Phone: +49 89 6 27 38 61 14

The experts team is currently working on a new guideline draft.

การทำความสะอาดแบบภายในสถานที่

เก้าอี้
Hein Timmerman
Sealed Air div. Food Care, Belgium
E-Mail: hein.timmermanProtected mail-address@sealedair.com
Phone: +32 495 59 17 91

The experts team is currently working on a new guideline draft.

การตรวจสอบเพื่อยืนยันผลการทำความสะอาด

เก้าอี้
Hui Zhang
Unilever, The Netherlands
E-Mail: hui.zhangProtected mail-address@unilever.com
Phone: +31 10 4 60 63 05

แนวปฏิบัติ
Doc. 45 - Cleaning Validation in the Food Industry – General Principles (2016)

สิ่งแปลกปลอม

เก้าอี้
Olivier Ronduin
DOCEOR, France
E-Mail: rondouinolivierProtected mail-address@yahoo.fr
Phone: +33 782 64 21 69

The experts team is currently working on a new guideline draft.

การทำความสะอาดแทงค์

เก้าอี้
Bo Boye Busk Jensen
Alfa Laval Tank Equipment A/S, Denmark
E-Mail: bobb.jensenProtected mail-address@alfalaval.com
Phone: +45 43 55 86 88

The experts team is currently working on a new guideline draft.