คณะอนุกรรมการกลุ่มผลิตภัณฑ์

คณะอนุกรรมการกลุ่มผลิตภัณฑ์มีหน้าที่พิจารณาเกี่ยวกับ:

  • การกำหนดโครงสร้าง งาน และหน้าที่ของคณะทำงาน EHEDG
  • การพัฒนา นโยบาย และการใช้ประโยชน์จากแนวปฏิบัติของ EHEDG และเอกสารอื่น ๆ
  • การพัฒนา นโยบาย และการใช้ประโยชน์จากวัสดุฝึกอบรมของ EHEDG
  • หลักการให้การรับรองผลิตภัณฑ์ของ EHEDG

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอบเขตการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้นอยู่ใน คู่มืออธิบายขั้นตอนการปฏิบัติตามมาตรฐาน (อ่านจากลิงค์ด้านล่าง)


Chairman: Dr. Peter Golz
Tel. +49 69 66 03-16 56
peter.golzProtected mail-address@vdma.org

Co-Chair: Tracy Schonrock
Tel. +1 703 5 03 29 71
ftracy1Protected mail-address@cox.net

กรุณาคลิกที่นี่เพื่ออ่าน Bylaw no. 4 - Product Portfolio (PDF)

กรุณาคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด SubCom procedures (PDF)