คณะทำงาน

EHEDG มีผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติจำนวนหลายร้อยคนจากโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร โรงงานผู้ผลิตอุปกรณ์ที่ใช้กับอาหาร และหน่วยงานวิชาการ ซึ่งเข้ามาร่วมกันทำงานเป็นคณะทำงานและแลกเปลี่ยนความรู้กัน

ทีมผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้รับผิดชอบสำหรับการพัฒนาแนวปฏิบัติ EHEDG โดยแต่ละ Working Group รับผิดชอบในส่วนที่เชี่ยวชาญและภายในขอบเขตที่กำหนดไว้