Ordering Guidelines

ดาวน์โหลด & สั่งซื้อ

  • สมาชิก EHEDG ประเภทบริษัทและสถาบันที่ล็อกอินเข้าฐานข้อมูลของ EHEDG สามารถดาวน์โหลดแนวปฏิบัติได้ทั้งหมดทุกภาษา (ไฟล์ PDF)โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ กรุณาติดต่อเลขาธิการของ EHEDG
  • สมาชิก EHEDG ประเภทบุคคลทั่วไปจะได้รับสิทธิประโยชน์ส่วนลด 50% เมื่อสั่งซื้อแนวปฏิบัติผ่าน Webshop ในราคา 59.50 ยูโรต่อแนวปฏิบัติ หมายเหตุ ข้อมูลสมาชิก EHEDG จะจัดเก็บไว้ในระบบร้านค้าและจะได้รับส่วนลดโดยอัตโนมัติหลังจากเช็คเอาท์
  • กรณีไม่ได้เป็นสมาชิกของ EHEDG สามารถสั่งซื้อแนวปฏิบัติได้จาก Webshop ในราคาเต็ม 119 ยูโรต่อแนวปฏิบัติ

หมายเหตุ: ห้ามทำซ้ำหรือเผยแพร่แนวปฏิบัติ EHEDG โดยเด็ดขาด! เอกสารทั้งหมดที่ดาวน์โหลดหรือสั่งซื้อมีวัตถุประสงค์เพื่อนำมาใช้เฉพาะสมาชิกของ EHEDG หรือเฉพาะผู้สั่งซื้อแนวปฏิบัติเท่านั้น

EHEDG Guideline-Webshop at VDMA