EHEDG Guidelines
EHEDG & 3-A

 

ความสอดคล้องกันของแนวปฏิบัติ EHEDG และมาตรฐาน 3-A

องค์กร EHEDG และองค์กรมาตรฐานด้านสุขาภิบาล  3-A มีเป้าหมายร่วมกันหลายประเด็นและมีภารกิจที่คล้ายกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยของอาหาร ด้วยการส่งเสริมสุขอนามัยในการผลิตและการแปรรูปอาหาร โดยองค์กรทั้งสองได้แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติและมาตรฐาน (ฉบับร่าง) ซึ่งกันและกัน เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็นก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่
อภิธานคำศัพท์ (EHEDG Glossary) ที่พัฒนาขึ้นเป็นการทำงานร่วมกันของ EHEDG กับ 3-A ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากหัวข้อเอกสารฟรี

Matrix

เนื้อหาของแนวปฏิบัติ EHEDG ทั้งหมดได้รับการอ้างอิงจากมาตรฐาน 3-A และได้สรุปไว้ใน matrix available for download (XLS).

เอกสารฟรี

คณะทำงานของ EHEDG ได้เผยแพร่เอกสารต่าง ๆ ที่สามารถดาวน์โหลดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เช่น position papers และแนวปฏิบัติหมายเลข 8 เกี่ยวกับข้อกำหนดพื้นฐานของการออกแบบตามหลักสุขลักษณะ

ข้อมูลเพิ่มเติม

แนวปฏิบัติ

การประกันคุณภาพและความปลอดภัยเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือที่ดีของอาหารอย่างต่อเนื่อง การออกแบบและการบำรุงรักษาระบบการผลิตอาหารตามหลักสุขลักษณะอย่างถูกต้องเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานที่จะตอบสนองต่อข้อกำหนดของการประกันเหล่านี้

EHEDG ได้พัฒนาและเผยแพร่เอกสารแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบอุปกรณ์และเครื่องจักรต่าง ๆ ตามหลักสุขลักษณะ รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านการผลิตอาหาร เพื่อให้ความช่วยเหลือกับอุตสาหกรรมในประเด็นคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รายชื่อแนวปฏิบัติ EHEDG ที่พัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้วแสดงอยู่ด้านล่าง ในขณะที่แนวปฏิบัติอื่น ๆ อยู่ในระหว่างการจัดเตรียมให้เสร็จสมบูรณ์

รายชื่อแนวปฏิบัติต่อไปนี้ ได้รับการปรับปรุงให้สมบูรณ์อย่างสม่ำเสมอ และจะได้รับการแปลเป็นภาษาต่าง ๆ โดยสามารถใช้คำสำคัญที่ปรากฎในรายชื่อของแนวปฏิบัติสำหรับการค้นหาเอกสาร ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติแต่ละเรื่องสามารถเปิดอ่านโดยการคลิกลงบนรายชื่อที่เลือก

การดาวน์โหลดและการสั่งซื้อแนวปฏิบัติ

หมายเหตุ ห้ามทำซ้ำหรือเผยแพร่แนวปฏิบัติ EHEDG โดยเด็ดขาด! และเอกสารทั้งหมดที่ดาวน์โหลดหรือสั่งซื้อมีวัตถุประสงค์เพื่อนำมาใช้เฉพาะสมาชิกของ EHEDG หรือเฉพาะผู้สั่งซื้อแนวปฏิบัติเท่านั้น

Language:
Search:
Doc. Title
G
อภิธานศัพท์ EHEDG
Download
P
บทความ EHEDG

"Easy cleanable Pipe couplings and Process connections" Version 4, July 2017

Download
1
Continuous Pasteurization of Liquid Food

Second Edition, May 2017 - Pasteurization is a heat treatment aimed at reducing the number of harmful microorganisms to a level at which they do not constitute a significant health hazard. There are however many reasons why, in practice pasteurized products may present a microbiological health hazard. Due to the pasteurizer process design, the operation and control or inspection and maintenance of the pasteurizer there are a risk of unpasteurized or recontaminated product may reach the consumer. This document provides guidelines to avoid these issues.

Buy
Download i EHEDG Company & Institute Members only (after log-in)
2
วิธีการประเมินความสามารถในการทำความสะอาดอุปกรณ์แปรรูปอาหารแบบ CIP

แนวปฏิบัตินี้เป็นฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3, กรกฎาคม ค.ศ. 2004, อัพเดท มิถุนายน ค.ศ. 2007 – วิธีที่นำเสนอในแนวปฏิบัตินี้ใช้สำหรับทดสอบการออกแบบอุปกรณ์ตามหลักสุขลักษณะ ไม่ได้ใช้สำหรับบ่งชี้ความสามารถของกระบวนการทำความสะอาดในอุตสาหกรรม (ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของสิ่งสกปรก) สำหรับขั้นตอนการทดสอบอุปกรณ์ขนาดกลางสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากแนวปฏิบัติหมายเลข 15

Buy
Download i EHEDG Company & Institute Members only (after log-in)
3
การบรรจุผลิตภัณฑ์อาหารแบบปลอดเชื้อจุลินทรีย์

NOTE: Document was withdrawn in April 2018. Doc. 3 has been integrated into Doc. 46.

4
วิธีการประเมินกระบวนการพาสเจอร์ไรส์อุปกรณ์แปรรูปอาหารแบบ in-line

หมายเหตุ: แนวปฏิบัตินี้ยกเลิกในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2016

5
วิธีการประเมินกระบวนการสเตอริไรส์อุปกรณ์แปรรูปอาหารแบบ in-line

แนวปฏิบัตินี้เป็นฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2, กรกฎาคม ค.ศ. 2004 – อุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการแปรรูปอาหารอาจจำเป็นต้องได้รับการสเตอริไรส์ก่อนการใช้งาน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องแน่ใจว่าวิธีการสเตอริไรส์ที่ใช้มีประสิทธิผล ดังนั้น จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องพิจารณาอุปกรณ์ภายใต้เงื่อนไขที่สามารถสเตอริไรส์ได้ แนวปฏิบัตินี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนที่แนะนำสำหรับการประเมินความเหมาะสมของอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการสเตอร์ริไรส์แบบในกระบวนการ และมีข้อแนะนำให้ทดสอบความสามารถในการทำความสะอาดแบบภายใน (อ่านจากแนวปฏิบัติหมายเลข 2) ก่อนทำการทดสอบนี้ เพื่อตรวจสอบการออกแบบตามหลักสุขลักษณะของอุปกรณ์

Buy
Download i EHEDG Company & Institute Members only (after log-in)
6
Continuous UHT Sterilization of Liquid Food

Second Version, May 2017 - Sterilization is a heat treatment aimed at destroying all vegetative microorganisms and spores to create a product which can be stored at ambient temperature yet minimizing public health hazard. There are however many reasons why, in practice sterilized products may present a microbiological health hazard. Due to the sterilizer process design, the operation and control or inspection and maintenance of the sterilizer there are a risk of untreated or recontaminated product may reach the consumer. This document provides guidelines to avoid these issues.

Buy
Download i EHEDG Company & Institute Members only (after log-in)
7
วิธีการประเมิน bacteria-tightness ของอุปกรณ์แปรรูปอาหาร

แนวปฏิบัตินี้เป็นฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2, กรกฎาคม ค.ศ. 2004 – แนวปฏิบัตินี้มีรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการทดสอบเพื่อประเมินอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการแปรรูปอาหาร โดยมุ่งเน้นสำหรับการใช้งานในสภาวะปลอดเชื้อที่จุลินทรีย์ไม่สามารถผ่านเข้าได้ แบคทีเรียขนาดเล็กสามารถเคลื่อนที่ไปได้ไกลและง่ายกว่าราและยีสต์ โดยแบคทีเรียชนิดไม่ต้องการออกซิเจน Serratia marcescens (CBS 291.93) ใช้สำหรับทดสอบความสามารถในการป้องกันแบคทีเรียหรือความสามารถของอุปกรณ์ในการป้องกันไม่ให้จุลินทรีย์ผ่านเข้าไปได้ โดยวิธีที่เหมาะสมสำหรับการทดสอบความสามารถของอุปกรณ์ในการสเตอริไรส์ด้วยไอน้ำแบบในกระบวนการสามารถอ่านได้จากแนวปฏิบัติหมายเลข 5

Buy
Download i EHEDG Company & Institute Members only (after log-in)
8
เกณฑ์การออกแบบอุปกรณ์และเครื่องมือตามหลักสุขลักษณะ

Third Edition, March 2018

This document describes the principles for hygienic design of equipment and factories intended for food manufacturing. The fundamental reason for applying hygienic design principles is to prevent contamination of food products. Equipment and factories of poor hygienic design are difficult to clean.

The document details the hygienic design principles that shall be followed when designing and constructing equipment and factories for manufacturing of foods. It gives guidance on design, construction and installation so that it does not adversely affect food safety and quality. These principles apply to open and closed manufacturing operations, surrounding facilities, all being cleaned either wet or dry.

Doc. 8 is used as a basis for hygienic design evaluation within the EHEDG equipment certification program.

The content of this document covers functional requirements, intended use, materials of construction, hygienic design and construction and assessment methods.

Download
9
การเชื่อมสแตนเลสสตีลตามข้อกำหนดด้านสุขลักษณะ

แนวปฏิบัตินี้เป็นฉบับจัดทำครั้งแรก เมื่อ กรกฎาคม ค.ศ.1993 -แนวปฏิบัตินี้อธิบายเกี่ยวกับเทคนิคที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมสแตนเลสแบบผนังบาง (< 3 มม.) ตามหลักสุขลักษณะ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเชื่อมโยงเหตุผลและความต้องการสำหรับการเชื่อมตามหลักสุขลักษณะ และเพื่อจัดเตรียมข้อมูลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ปัจจุบันแนวปฏิบัติหมายเลข 35 ซึ่งได้รับการเผยแพร่เมื่อไม่นานมานี้ ได้นำมาใช้แทนแนวปฏิบัตินี้ โดยคณะทำงานกลุ่มย่อยยังคงดำเนินงานอย่างต่อเนื่องสำหรับการพัฒนาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพของรอยเชื่อมในเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการแปรรูปอาหาร

Buy
Download i EHEDG Company & Institute Members only (after log-in)
10
การออกแบบอุปกรณ์สาหรับแปรรูปอาหารเหลวในระบบปิดตามหลักสุขลักษณะ

แนวปฏิบัตินี้เป็นฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2, พฤษภาคม ค.ศ. 2007 – แนวปฏิบัตินี้อาศัยหลักเกณฑ์การออกแบบอุปกรณ์ตามหลักสุขลักษณะที่อธิบายไว้ในแนวปฏิบัติหมายเลข 8 โดยแนวปฏิบัตินี้แสดงถึงการนำเกณฑ์ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อดำเนินการสร้าง และประกอบอุปกรณ์การผลิตที่ใช้ในระบบปิด ตัวอย่างเช่น ภาพแบบแปลน (Drawing) ที่แสดงให้เห็นถึงการหลีกเลี่ยงรอยแยก พื้นที่อับ และพื้นที่การตกค้างของผลิตภัณฑ์ วิธีการเชื่อมต่อ และตำแหน่งการติดตั้งอุปกรณ์ในไลน์การผลิต เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถระบายของเหลวและทำความสะอาดแบบ CIP ได้  รวมถึงควรให้ความสนใจกับการป้องกันการเกิดปัญหาบริเวณจุดต่อซึ่งอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดการรั่วซึมหรือการปนเปื้อนกับผลิตภัณฑ์

Buy
Download i EHEDG Company & Institute Members only (after log-in)
11
การบรรจุผลิตภัณฑ์อาหารตามหลักสุขลักษณะ

NOTE: Document was withdrawn in April 2018. Doc. 11 has been integrated into Doc. 46.

12
กระบวนการให้ความร้อนอาหารที่มีอนุภาคปนแบบต่อเนื่องหรือกึ่งต่อเนื่อง

แนวปฏิบัตินี้เป็นฉบับจัดทำครั้งแรก เมื่อ มีนาคม ค.ศ. 1994 – การสเตอริไรส์ด้วยความร้อนเป็นกระบวนการที่มีวัตถุประสงค์การกำจัดความเสี่ยงของการเกิดอาหารเป็นพิษ และเมื่อใช้ร่วมกับการบรรจุแบบปลอดเชื้อ จะมีวัตถุประสงค์เพื่อยืดอายุการเก็บผลิตภัณฑ์ที่สภาวะบรรยากาศทั่วไป ซึ่งเป็นการทำลายเซลล์ของจุลินทรีย์ และสปอร์ของแบคทีเรียที่เกี่ยวข้อง กระบวนการให้ความร้อนอาหารเหลวที่มีอนุภาคปนจะทำได้ยากกว่าอาหารเหลวที่มีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกัน เนื่องจากข้อจำกัดของการถ่ายเทความร้อนเข้าไปในของเหลวและอนุภาคที่ผสมกันอยู่ และปัญหาการลำเลียงและการขนส่ง แนวปฏิบัตินี้ให้คำแนะนำสำหรับออกแบบกระบวนการให้ความร้อนอาหารที่มีอนุภาคปนแบบต่อเนื่องและแบบกึ่งต่อเนื่อง โดยการให้ความร้อนแบบโอมห์มิคไม่รวมอยู่ในแนวปฏิบัตินี้ สำหรับข้อแนะนำเกี่ยวกับการพาสเจอร์ไรส์แบบต่อเนื่องสามารถอ่านได้จากแนวปฏิบัติหมายเลข 1 และการสเตอริไรส์ผลิตภัณฑ์เหลวที่ไม่มีชิ้นอาหารได้จากแนวปฏิบัติหมายเลข 6
การออกแบบอุปกรณ์สำหรับกระบวนการแปรรูปแบบเปิดตามหลักสุขลักษณะ

Buy
Download i EHEDG Company & Institute Members only (after log-in)
13
การออกแบบอุปกรณ์สาหรับกระบวนการผลิตอาหารแบบเปิดตามหลักสุขลักษณะ

แนวปฏิบัตินี้เป็นฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2, พฤษภาคม ค.ศ. 2004 – การออกแบบโรงงานอาหารต้องตระหนักถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามหลักถูกสุขลักษณะและความสะดวกในการทำความสะอาดโรงงาน โดยความเสี่ยงของการปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์อาหารระหว่างกระบวนการผลิตแบบเปิดจะเพิ่มขึ้นตามปริมาณความเข้มข้นของจุลินทรีย์ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมและโอกาสที่จุลินทรีย์จะเจริญเติบโตอยู่ภายในอุปกรณ์ที่ออกแบบไม่ถูกต้องตามหลักสุขลักษณะ นั่นหมายความว่า ในโรงงานที่มีกระบวนการผลิตแบบเปิด สภาวะสิ่งแวดล้อมโดยรอบ รวมไปถึงการออกแบบอุปกรณ์ที่เหมาะสม มีอิทธิพลสำคัญต่อสุขลักษณะของการผลิต นอกจากนี้ ชนิดของผลิตภัณฑ์และขั้นตอนการผลิตยังเป็นส่วนสำคัญที่ต้องพิจารณา แนวปฏิบัตินี้กล่าวถึงข้อกำหนดทางด้านสุขลักษณะที่สำคัญสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตในระบบเปิดและนำไปประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์ประเภทต่าง ๆ รวมไปถึงเครื่องจักรสำหรับการเตรียมผลิตภัณฑ์นม เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และปราศจากแอลกอฮอล์ น้ำมันมะกอก ผลิตภัณฑ์จากกาแฟ อาหารเช้าที่ทำจากธัญพืช ผัก ผลไม้ ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ เนื้อ และปลา แนวปฏิบัตินี้อธิบายวิธีการสร้างและประกอบอุปกรณ์ ตัวอย่างการประยุกต์ใช้เกณฑ์มาตรฐานการออกแบบสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากเอกสารเกณฑ์การออกแบบอุปกรณ์ตามหลักสุขลักษณะ (แนวปฏิบัติหมายเลข 8) การเชื่อมตามหลักสุขลักษณะ (แนวปฏิบัติหมายเลข 9) และการออกแบบอุปกรณ์สำหรับแปรรูปในระบบปิดตามหลักสุขลักษณะ (แนวปฏิบัติหมายเลข 10)

Buy
Download i EHEDG Company & Institute Members only (after log-in)
14
ข้อกำหนดทำงด้ำนสุขลักษณะของวำล์วสำหรับกระบวนกำรแปรรูปอำหำร

แนวปฏิบัตินี้เป็นฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3, กรกฎาคม ค.ศ. 2020 – วาล์วเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับโรงงานแปรรูปอาหารทั้งหมด คุณภาพของวาล์วที่ใช้งานมีอิทธิพลอย่างมากต่อกระบวนการผลิตอาหารในด้านความปลอดภัยทางจุลินทรีย์ วาล์วเหล่านี้จึงต้องเป็นไปตามข้อกำหนดด้านสุขลักษณะอย่างเคร่งครัด โดยแนวปฏิบัตินี้สามารถใช้ได้กับวาล์วทุกชนิดที่สัมผัสกับอาหารหรือส่วนประกอบของอาหารซึ่งได้รับการแปรรูปอย่างถูกสุขลักษณะหรือปลอดเชื้อ แนวปฏิบัตินี้อธิบายข้อกำหนดทั่วไปเกี่ยวกับวัสดุ ความสามารถในการระบาย การป้องกันจุลินทรีย์ และข้อกำหนดอื่น ๆ รวมถึงข้อกำหนดเฉพาะสำหรับวาล์วชนิดต่าง ๆ โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Double-seat mix proof valve ได้จากแนวปฏิบัติหมายเลข 20

Buy
Download i EHEDG Company & Institute Members only (after log-in)
15
วิธีการประเมินความสามารถในการทำความสะอาดแบบ CIP ของอุปกรณ์แปรรูปอาหารขนาดปานกลาง

หมายเหตุ: แนวปฏิบัตินี้ยกเลิกเมื่อ มีนาคม ค.ศ. 2016

16
การต่อท่อแบบคับปลิงตามหลักสุขลักษณะ

แนวปฏิบัตินี้เป็นฉบับจัดทำครั้งแรก เมื่อ กันยายน ค.ศ. 1997 - แนวปฏิบัตินี้ระบุและกำหนดพารามิเตอร์ที่สำคัญสำหรับการออกแบบการต่อท่อ (Coupling) : สามารถทำความสะอาดแบบ CIP ได้ง่าย สามารถสเตอริไรส์แบบ SIP ได้ง่าย ไม่ยอมให้จุลินทรีย์ผ่านได้ มีความน่าเชื่อถือ และติดตั้งได้ง่าย ปะเก็น (Gasket) ชนิดต่าง ๆ ได้รับการทดสอบความน่าเชื่อถือและความถูกสุขลักษณะโดยใช้วิธีทดสอบความสามารถในการทำความสะอาดด้วยวิธีของ EHEDG และการทำสเตอริไรส์ วัตถุประสงค์เพื่อให้จุดเชื่อมต่อที่สามารถถอดประกอบได้นี้มีความน่าเชื่อถือ สามารถป้องกันแบคทีเรียผ่านมาสู่ผลิตภัณฑ์ได้ภายใต้เงื่อนไขในกระบวนการแปรรูป การทำความสะอาด และการฆ่าเชื้อ

Buy
Download i EHEDG Company & Institute Members only (after log-in)
17
การออกแบบปั๊ม โฮโมจิไนเซอร์ และอุปกรณ์แดมพ์เพนนิ่ง ตามหลักสุขลักษณะ

Fourth Edition, May 2020 - This updated guideline is meant to specify the technical requirements of pumps, homogenizers and dampening devices including their hygienic application in order to ensure a safe processing and production of food under hygienic conditions. The requirements described in the guideline apply to all pumps intended for the use in safe food processing, including centrifugal pumps, piston pumps, lobe rotor pumps, peristaltic pumps, diaphragm pumps, progressive cavity pumps, screw pumps as well as to homogenizers and dampening devices.

Buy
Download i EHEDG Company & Institute Members only (after log-in)
18
กระบวนการทางเคมีสำหรับพื้นผิวสแตนเลส

แนวปฏิบัตินี้เป็นฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2, มกราคม ค.ศ. 2014 – แนวปฏิบัตินี้เผยแพร่ในเดือนมกราคม ค.ศ. 2014 โดยนำมาแทนแนวปฏิบัติหมายเลข 18 “Passivation of Stainless Steel” (ค.ศ.1998) และรวมเนื้อหาใหม่เกี่ยวกับการทำ Pickling และ Electropolishing สำหรับสแตนเลส โดยกระบวนการเตรียมพื้นผิวทางเคมี เช่น Pickling, Passivation และ Electropolishing สามารถช่วยให้มั่นใจว่าสแตนเลสที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มสามารถใช้งานได้และมีประสิทธิภาพทนต่อการกัดกร่อน แนวปฏิบัตินี้อธิบายหลักการทั่วไปของกระบวนการทั้ง 3 กระบวนการ: ความจำเป็น ควรทำเมื่อไร ทำอย่างไร และควรใช้สารเคมีชนิดใด

Buy
Download i EHEDG Company & Institute Members only (after log-in)
19
วิธีการประเมินความสามารถในการป้องกันแบคทีเรียของตัวกรองเมมเบรนชนิด Hydrophobic

แนวปฏิบัตินี้เป็นฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2, มิถุนายน ค.ศ. 2012 – งานวิจัยเกี่ยวกับตัวกรองเมมเบรนชนิด Hydrophobic ที่มีขนาดช่องเปิด 0.22 มม. แสดงให้เห็นว่าไม่สามารถกักจุลินทรีย์ไว้ได้ภายใต้เงื่อนไขกระบวนการทำงานทั้งหมด ซึ่งควรทำการตรวจสอบเพื่อประเมินความเสี่ยงของการสเตอริไรส์ตัวกรองเมมเบรนชนิด Hydrophobic และการประเมินสมรรถนะของตัวกรองภายใต้สภาวะการทำงานต่าง ๆ ดังนั้น จึงมีการพัฒนาวิธีทดสอบ bacterial aerosol เพื่อยืนยันความสามารถของตัวกรองเมมเบรนชนิด Hydrophobic เกรดสเตอริไรส์ สำหรับการกรองแบคทีเรีย

Buy
Download i EHEDG Company & Institute Members only (after log-in)
20
การออกแบบ Double-seat mixproof valves ตามหลักสุขลักษณะ และการใช้งานอย่างปลอดภัย

แนวปฏิบัตินี้เป็นฉบับจัดทำครั้งแรก เมื่อ กรกฎาคม ค.ศ. 2000 – แนวปฏิบัตินี้อธิบายเกี่ยวกับการออกแบบตามหลักสุขลักษณะขั้นพื้นฐาน และการใช้งาน Single-body double-seat mixproof valves อย่างปลอดภัย ปัจจุบันโรงงานผลิตอาหารมักรวมเส้นทางการไหลที่หลากหลายไว้ด้วยกัน บ่อยครั้งระบบท่อหนึ่งได้รับการทำความสะอาดในขณะที่อีกระบบหนึ่งมีผลิตภัณฑ์ไหลอยู่ภายใน ซึ่งการทำความสะอาดไปพร้อมกันนี้อาจส่งผลให้เกิดอันตรายกับผลิตภัณฑ์ได้เนื่องจากผลิตภัณฑ์และสารทำความสะอาดถูกแยกออกจากกันด้วยบ่าวาล์วแบบ Single เพียง 1 บ่าวาล์ว สารทำความสะอาดซึ่งไหลข้ามบ่าวาล์วมาจะปนเปื้อนเข้ากับผลิตภัณฑ์ ดังนั้น ส่วนใหญ่จึงมีการนำบ่าวาล์วแบบ Single จำนวน  2 ถึง 3 บ่าวาล์วมาจัดเรียงในรูปแบบ “Block-and-bleed”

Buy
Download i EHEDG Company & Institute Members only (after log-in)
21
การทดสอบเพื่อประเมินคุณลักษณะของเครื่องบรรจุผลิตภัณฑ์เหลวและกึ่งเหลวตามหลักสุขลักษณะ

NOTE: Document was withdrawn in April 2018. Doc. 21 has been integrated into Doc. 46.

22
เกณฑ์การออกแบบตามหลักสุขลักษณะทั่วไปสำหรับกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์แห้งให้ปลอดภัย

แนวปฏิบัตินี้เป็นฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2, มีนาคม ค.ศ. 2014 – กระบวนการแปรรูปและการขนส่งอาหารแห้งต้องการอุปกรณ์ที่แตกต่างจากอาหารเปียกและอาหารเหลว ซึ่งแนวปฏิบัตินี้เป็นฉบับแรกของชุดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับอาหารแห้ง ซึ่งให้รายละเอียดครอบคลุมการออกแบบอุปกรณ์ การติดตั้ง และวิธีการปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยในกรณีของอาหารแห้งสิ่งที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติม ได้แก่ การจับตัวกัน การเกิดปัญหาฝุ่นฟุ้งกระจาย การสะสมความชื้นที่สูง การรวมตัวกันในลมร้อน และผลิตภัณฑ์ตกค้างในอุปกรณ์หลังจากหยุดการใช้งาน รวมถึงการอธิบายเกี่ยวกับวิธีการทำความสะอาดที่เหมาะสม ปัจจุบันการทำความสะอาดแบบแห้งได้รับความนิยมเพื่อลดความเสี่ยงของการปนเปื้อน

Buy
Download i EHEDG Company & Institute Members only (after log-in)
23 P1
Use of H1 & HT1 Registered Lubricants, ส่วนที่ 1

Third Edition, September 2018 - This document is designed as a guide to the implementation and use of food-safe lubricants and lubrication practices. It is intended for use by food & beverage production companies (and other clean industries) but is also a guide for good lubrication practice for all industries. The document is suitable for use by audit companies and internal auditors and for this should be considered alongside suitable training also available from EHEDG.

Buy
Download i EHEDG Company & Institute Members only (after log-in)
23 P2
Production of H1 & HT1 Food Grade Registered Lubricants, Part 2

Third Edition, September 2018 - This document is designed as a guide to the production, manufacture and supply of food-safe lubricants and lubrication practices. It is intended for use by lubricant producers but is also a guide for good lubrication practice for all industries. The document is suitable for use by audit companies and internal auditors and for this should be considered alongside suitable training also available from EHEDG.

Buy
Download i EHEDG Company & Institute Members only (after log-in)
24
การป้องกันและการควบคุม Legionella spp. (incl legionnaires disease) ในโรงงานอาหาร

NOTE: Document was withdrawn in March 2018. Doc. 24 has been integrated into Doc. 28.

25
การออกแบบเมคคานิคัลซีลสำหรับการใช้งานที่ถูกสุขลักษณะและปลอดเชื้อ (รายละเอียด, ลักษณะการออกแบบ และแบบแปลน)

Second Edition, October 2020 - This guideline concerns the design and selection of mechanical seals and seal auxiliary-systems that meet the hygienic and if specified aseptic requirements of food-applications. Requirements for design, materials, installation and operation of mechanical seals and seal auxiliary-systems are defined with respect to ease of cleaning, microbial impermeability, sterilizability and pasteurizability. The guideline is applicable for suppliers and users. 

Buy
Download i EHEDG Company & Institute Members only (after log-in)
26
วิศวกรรมโรงงานสำหรับกระบวนการผลิตวัสดุแห้งตามหลักสุขลักษณะ

หมายเหตุ: แนวปฏิบัตินี้ยกเลิกเมื่อ มีนาคม ค.ศ. 2016 โดยแนวปฏิบัติหมายเลข 26 ได้รวมไว้ในแนวปฏิบัติหมายเลข 44

27
การจัดเก็บและการกระจายน้ำในโรงงานอาหารอย่างปลอดภัย

NOTE: Document was withdrawn in March 2018. Doc. 27 has been integrated into Doc. 28.

28
การปรับสภาพน้ำในโรงงานอาหารอย่างถูกสุขลักษณะและปลอดภัย

Second Edition, March 2018

Since water treatments can be directly or indirectly part of the production process, this treatment should render the water microbiologically and toxicologically safe. Likewise, systems for storing and distributing water can involve hazards, which could cause water quality to fall below acceptable standards. It is therefore vital that water storage and distribution in a food manufacturing operation takes place in a controlled, safe way.

This Guideline is meant to provide guidance on hygienic and safety related issues concerning water management (sourcing, storage and distribution) and provides recommended practices for two water categories used in the food industry: product water, and utility water. Furthermore, it summarises appropriate practices for controlling Legionella in water systems.

Buy
Download i EHEDG Company & Institute Members only (after log-in)
29
การออกแบบระบบบรรจุสำหรับ solid foodstuffs ตามหลักสุขลักษณะ

แนวปฏิบัตินี้เป็นฉบับจัดทำครั้งแรก เมื่อ ธันวาคม ค.ศ. 2004 –แนวปฏิบัตินี้อธิบายเกี่ยวกับระบบบรรจุอาหารประเภท Solid และอธิบายเพิ่มเติมจากแนวปฏิบัติก่อนหน้านี้ ซึ่งอาหารประเภท Solid ในที่นี้ คือ อาหารที่มีปริมาณน้ำอิสระ (water activity) มากกว่า 0.97 มีความเป็นกรดต่ำ ไม่ได้รับการพาสเจอร์ไรส์หรือสเตอริไรส์หลังกระบวนการบรรจุ และมีการกระจายสินค้าโดยเก็บที่อุณหภูมิต่ำตลอดห่วงโซ่ ตัวอย่างอาหารกลุ่มนี้ ได้แก่ เนื้อสดและผลิตภัณฑ์จากเนื้อบางประเภท ชีส อาหารพร้อมรับประทาน ผักตัดแต่ง เป็นต้น แนวปฏิบัตินี้อธิบายเกี่ยวกับข้อกำหนด้านสุขอนามัยในกระบวนการบรรจุ เครื่องจักรที่ใช้งาน และสุขอนามัยส่วนบุคคล ซึ่งอ้างอิงกับ American Meat Institute's principles of sanitary design โดยสามารถอ่านแนวปฏิบัติหมายเลข 3 และ 11 ประกอบ

Buy
Download i EHEDG Company & Institute Members only (after log-in)
30
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการอากาศในโรงงานอาหาร

หมายเหตุ: แนวปฏิบัตินี้ยกเลิก เมื่อ ธันวาคม ค.ศ. 2016 โดยแนวปฏิบัติหมายเลข 30 ได้รวมไว้ในแนวปฏิบัติหมายเลข 47

31
วิศวกรรมโรงงานเครื่องอบแห้งแบบ fluid bed และแบบ spray ตามหลักสุขลักษณะ

Second Edition, June 2018 - Applications in the food industry require that spray drying should meet hygienic processing standards and all components in contact with product should be hygienically designed and preferably be EHEDG approved. This document describes the design and operational features of spray dryer and fluid bed plants with integrated or attached fluid beds that produce food and food related products.

Buy
Download i EHEDG Company & Institute Members only (after log-in)
32
วัสดุโครงสร้างสำหรับอุปกรณ์ที่สัมผัสกับอาหาร

แนวปฏิบัตินี้เป็นฉบับจัดทำครั้งแรก เมื่อ สิงหาคม ค.ศ. 2005 – แนวปฏิบัตินี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อนำเสนอคู่มือปฏิบัติงานซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะ การออกแบบ และการผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการแปรรูปอาหาร โดยในแนวปฏิบัติได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกชนิดของวัสดุและการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งครอบคลุมรายละเอียดของคุณสมบัติและขั้นตอนการเลือกใช้วัสดุต่าง ๆ ได้แก่ โลหะ อิลาสโตเมอร์ และพลาสติก รวมถึงกลไกและอิทธิพลของกระบวนการผลิตที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย ภาพรวมทั่วไปของวัสดุเชิงประกอบ ได้แก่ เซรามิกส์ แก้ว และวัสดุอื่น ๆ เป็นต้น โดยแนวปฏิบัตินี้จะช่วยในการตัดสินใจระหว่างกระบวนการออกแบบ ซึ่งผู้ผลิตและผู้ใช้อุปกรณ์สามารถมั่นใจได้ว่าวัสดุที่นำมาออกแบบอุปกรณ์ได้รับการพิจารณาในประเด็นของความปลอดภัยของการออกแบบ ความถูกสุขลักษณะ ความน่าเชื่อถือ และประสิทธิภาพของอุปกรณ์ ในการดำเนินการ การบำรุงรักษา และในด้านเศรษฐศาสตร์

Buy
Download i EHEDG Company & Institute Members only (after log-in)
33
วิศวกรรมระบบดิสชาร์จสำหรับ dry particulate material ตามหลักสุขลักษณะ

แนวปฏิบัตินี้เป็นฉบับจัดทำครั้งแรก เมื่อ กันยายน ค.ศ. 2005 - การนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่ระบบการแปรรูปเป็นขั้นตอนสำคัญในการรักษาความถูกสุขอนามัยของตลอดกระบวนการ ระบบดิสชาร์จผลิตภัณฑ์ได้รับการออกแบบเพื่อการขนส่ง dry solid จากระบบหนึ่งไปยังอีกระบบหนึ่งโดยไม่มีผงตกหล่น ปนเปื้อน หรือสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบ ในระบบทำแห้งหลายระบบไม่ได้มีขั้นตอนการให้ความร้อนเพิ่มเติม มีเพียงกระบวนการผสมเท่านั้น ดังนั้น การปนเปื้อนใด ๆ ที่เข้าสู่ระบบจะปรากฎอยู่ในผลิตภัณฑ์สุดท้าย แนวปฏิบัตินี้อธิบายเกี่ยวกับการออกแบบถุง (bag) ถุงขนาดใหญ่ (big bag) ตู้คอนเทนเนอร์ (container) และระบบดิสชาร์จสำหรับรถบรรทุก (truck discharging system) โดยมุ่งเน้นให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ การกำหนดขนาด และการติดตั้ง bag, big bag, container และ truck discharging system นำไปใช้ดำเนินงานอย่างถูกสุขลักษณะ

Buy
Download i EHEDG Company & Institute Members only (after log-in)
34
การบูรณการระบบที่ถูกสุขลักษณะและปลอดเชื้อ

แนวปฏิบัตินี้เป็นฉบับจัดทำครั้งแรก เมื่อ มีนาคม ค.ศ. 2006 - แนวปฏิบัตินี้อธิบายเกี่ยวกับการรวมระบบที่ถูกสุขลักษณะ (และระบบปลอดเชื้อ) อย่างปลอดภัยในส่วนสนับสนุนกระบวนการผลิต/กระบวนการแปรรูปอาหาร

แนวปฏิบัตินี้อธิบายการตรวจสอบภาพรวมซึ่งสามารถส่งผลต่อสุขลักษณะที่ดีด้านการออกแบบ การติดตั้ง การดำเนินงาน ระบบอัตโนมัติ การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา โดยแนวปฏิบัตินี้ใช้แผนภูมิการทำงานของระบบและกรณีศึกษาสำหรับอธิบายถึงการผสานรวมกระบวนการและขั้นตอนการตัดสินใจ แต่ไม่ได้ให้คำแนะนำรายละเอียดเฉพาะเจาะจงสำหรับกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ อาคาร หรืออุปกรณ์

Buy
Download i EHEDG Company & Institute Members only (after log-in)
35
การเชื่อมท่อสแตนเลสในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารตามหลักสุขลักษณะ

แนวปฏิบัตินี้เป็นฉบับจัดทำครั้งแรก เมื่อ กรกฎาคม ค.ศ. 2006 - แนวปฏิบัตินี้อธิบายรายละเอียดพร้อมแสดงตัวอย่างสำหรับการเชื่อมต่อระหว่างท่อกับท่อ หรือระหว่างท่อและอุปกรณ์ควบคุม (ได้แก่ วาล์ว อุปกรณ์วัดการไหล และอุปกรณ์วัดอื่น ๆ) ที่ถูกสุขลักษณะ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับท่อและระบบท่อที่มีความหนาน้อยกว่า 3.5 มม. ทำจากสแตนเลส AISI 304 (L) (1.4301, 1.4306 หรือ 1.4307), 316 (L) (1.4401, 1.4404 หรือ 1.4435), 316Ti (1.4571) หรือ 904L (1.4539 ) และอื่น ๆ ที่เทียบเท่า ข้อกำหนดต่าง ๆ สำหรับการเชื่อมเพื่อการใช้งานที่ถูกสุขลักษณะเป็นหัวข้อแรกที่อธิบายในแนวปฏิบัตินี้ และจุดบกพร่องต่าง ๆ ที่อาจส่งผลต่อการเชื่อม และหัวข้อสุดท้าย คือ เทคนิคแบบใหม่สำหรับการเชื่อม รวมถึงการจัดเตรียมบริเวณส่วนปลายของท่อ การตรวจสอบในขั้นตอนสุดท้าย และแนวทางในการแก้ปัญหา โดยเนื้อหาหลักที่กล่าวถึง คือ ส่วนของรอยเชื่อมที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ์ในขั้นตอนสุดท้ายหรือระหว่างการผลิต

Buy
Download i EHEDG Company & Institute Members only (after log-in)
36
วิศวกรรมระบบขนส่ง Dry Particulate Material ตามหลักสุขลักษณะ

แนวปฏิบัตินี้เป็นฉบับจัดทำครั้งแรก เมื่อ มิถุนายน ค.ศ. 2007 - แนวปฏิบัตินี้อธิบายเกี่ยวกับระบบการขนถ่ายที่ถูกสุขลักษณะสำหรับการขนส่ง Bulk material ภายในโรงงานแปรรูปอาหาร เนื้อหาในแนวปฏิบัติครอบคลุมถึงระบบขนถ่ายที่นำไปใช้ในขั้นตอนการเติมส่วนผสม โดยตามหลักการแล้ว การขนถ่ายผลิตภัณฑ์ภายในโรงงานแปรรูปอาหารที่ไม่ซับซ้อน จะทำให้ง่ายต่อการสร้างโรงงานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ และหากการขนถ่ายผลิตภัณฑ์ระหว่างอุปกรณ์มีน้อย จะทำให้มีข้อได้เปรียบมากขึ้น นั่นคือ โรงงานมีขนาดกระทัดรัดมากขึ้น ใช้พลังงานน้อยลง และช่วยลดเวลาในการทำความสะอาด ซึ่งเมื่อผลิตภัณฑ์ที่ต้องควบคุมดูแลมีน้อยลงผลเสียด้านคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ก็มีน้อยลงด้วย โดยแนวปฏิบัตินี้มีจุดมุ่งหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการออกแบบ การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค การติดตั้ง และการใช้งานระบบเคลื่อนย้าย dry bulk particulate material นำไปใช้ดำเนินงานอย่างถูกสุขลักษณะ

Buy
Download i EHEDG Company & Institute Members only (after log-in)
37
การออกแบบและการประยุกต์ใช้เซนเซอร์ตามหลักสุขลักษณะ

แนวปฏิบัตินี้เป็นฉบับจัดทำครั้งแรก เมื่อ พฤศจิกายน ค.ศ.2007 – แนวปฏิบัตินี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อแนะนำสำหรับผู้ออกแบบและผู้ผลิตเซนเซอร์ รวมถึงผู้ดูแลเครื่องจักรในกระบวนการผลิต โรงงาน และกระบวนการผลิต เกี่ยวกับการเลือกใช้เซนเซอร์ที่เหมาะสมและแนวทางสำหรับการใช้งานที่เหมาะสมที่สุดในกระบวนการแปรรูปทั้งแบบเปียกและแบบแห้ง โดยแนวปฏิบัตินี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับเซนเซอร์ทุกชนิดที่ต้องสัมผัสกับผลิตภัณฑ์เหลวและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในกระบวนการแปรรูปที่ต้องคำนึงถึงสุขอนามัย อย่างไรก็ตาม แนวปฏิบัตินี้เน้นเซนเซอร์สำหรับพารามิเตอร์ในกระบวนการทั่วไปมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ความดัน ความนำไฟฟ้า การไหล ระดับ ค่า pH ความเข้มข้นของออกซิเจนละลายในน้ำ และระบบเชิงแสง เช่น การวัดความขุ่นหรือการวัดสี วัตถุประสงค์ของแนวปฏิบัตินี้เพื่ออธิบายถึงข้อกำหนดและข้อแนะนำทางด้านสุขลักษณะมาตรฐานสำหรับเซนเซอร์และความสอดคล้องของการปรับใช้ในกระบวนการ

Buy
Download i EHEDG Company & Institute Members only (after log-in)
38
วิศวกรรม Rotary Valve ในสายการผลิต Dry Particulate Material ตามหลักสุขลักษณะ

แนวปฏิบัตินี้เป็นฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2, มิถุนายน ค.ศ. 2017 – วาล์วแบบโรตารี่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารสำหรับการดีสชาร์ตอย่างต่ อเนื่อง, การวัด และการเติมส่วนผสมของ dry particulate materials ไปยังส่วนต่าง ๆ ของโรงงาน โดยการใช้งานจะเกี่ยวข้องกับการจัดการวัสดุอย่างถูกสุขอนามัย ดังนั้น จึงควรเลือกใช้วาล์วแบบโรตารี่ที่ได้รับการออกแบบตามหลักสุขลักษณะ โดยแนวปฏิบัตินี้อธิบายเกี่ยวกับการออกแบบและรูปแบบการทำงานของวาล์วแบบโรตารี่ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญหากนำวาล์วไปใช้งานในบริเวณแปรรูปที่ต้องการความถูกสุขอนามัย

Buy
Download i EHEDG Company & Institute Members only (after log-in)
39
หลักการออกแบบอุปกรณ์และกระบวนการสำหรับการผลิตอาหารแบบปลอดเชื้อ

แนวปฏิบัตินี้เป็นฉบับจัดทำครั้งแรก เมื่อ มิถุนายน ค.ศ. 2009 – พื้นที่ของกระบวนการผลิตหลายส่วนมีข้อกำหนดเพิ่มมากขึ้นตามความต้องการความมีเสถียรภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์จะจำกัดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ที่มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลง โดยที่ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นไม่ได้รับการป้องกันด้วยสารกันเสียหรือการรักษาให้คงสภาพด้วยวิธีการเฉพาะ ซึ่งโดยทั่วไปผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีการป้องกันจะต้องผ่านการฆ่าเชื้อ ด้วยเหตุนี้เองอุปกรณ์ที่ใช้จึงต้องสามารถทำความสะอาดและฆ่าเชื้อได้ โดยจุลินทรีย์ซึ่งอาจใช้ผลิตภัณฑ์ตกค้างเป็นที่กำบังหรือไบโอฟิล์ม จะไม่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตได้หรือทำได้ยาก ซึ่งหากมีการใช้งานในพื้นที่แปรรูปนั้นจะส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนซ้ำ แนวปฏิบัตินี้มีจุดมุ่งหมายเพื่ออธิบายความต้องการขั้นพื้นฐานสำหรับอุปกรณ์และพื้นที่ในกระบวนการแปรรูปอาหารปลอดเชื้อ

Buy
Download i EHEDG Company & Institute Members only (after log-in)
40
วิศวกรรมวาล์วในสายการผลิตสำหรับ Dry Particulate Material ตามหลักสุขลักษณะ

แนวปฏิบัตินี้เป็นฉบับจัดทำครั้งแรก เมื่อ ตุลาคม ค.ศ. 2010 - แนวปฏิบัตินี้อธิบายเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านสุขลักษณะของ butterfly valves, slide gate valves และ ball segment valves  รวมถึงคำอธิบายโดยสรุปเกี่ยวกับ pinch-off valves, ball and plug valves และ cone valves  สำหรับข้อกำหนดด้านการออกแบบที่ถูกสุขลักษณะของ rotary valve และ diverter valve อธิบายไว้ในแนวปฏิบัติของ EHEDG หมายเลข 38 และ 41

Buy
Download i EHEDG Company & Institute Members only (after log-in)
41
วิศวกรรมวาล์วเปลี่ยนทิศทางในสายการผลิตสำหรับ Dry Particulate Materialตามหลักสุขลักษณะ

แนวปฏิบัตินี้เป็นฉบับจัดทำครั้งแรก เมื่อ สิงหาคม ค.ศ. 2011 - ทุกกระบวนการผลิตในโรงงานมีการติดตั้งวาล์วจำนวนมากในไลน์การผลิตเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ เช่น การปิดและเปิดเส้นทางการไหลของวัสดุ การควบคุมการเปลี่ยนทิศทางการไหล การป้องกันความดันมากเกินไปหรือไม่เพียงพอ และการป้องกันการผสมกันของตัวกลางที่เข้ากันไม่ได้ภายในท่อบริเวณจุดตัดของกระบวนการ วาล์วเปลี่ยนทิศทางการไหลนำมาใช้เมื่อการไหลของ dry particulate material  (ผลิตภัณฑ์) ต้องมีการเปลี่ยนเส้นทางจากหนึ่งเส้นทางไปยังอีกหลายเส้นทางในระหว่างกระบวนการผลิต หรือเมื่อต้องการรวมเส้นทางการไหลของผลิตภัณฑ์จากหลายเส้นทางเป็นหนึ่งเส้นทาง โดยแนวปฏิบัตินี้เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดด้านการออกแบบวาล์วเปลี่ยนทิศการไหลตามหลักสุขลักษณะ

Buy
Download i EHEDG Company & Institute Members only (after log-in)
42
การออกแบบและการทำความสะอาด Disc Stack Centrifuges

แนวปฏิบัตินี้เป็นฉบับจัดทำครั้งแรก เมื่อ เมษายน ค.ศ. 2013 -แนวปฏิบัตินี้มีเนื้อหาครอบคลุมข้อกำหนดทางด้านสุขลักษณะของ disk stack centrifuges ที่ใช้สำหรับการแยกผลิตภัณฑ์อาหารเหลวหรือการแยกของแข็งออกจากผลิตภัณฑ์  เครื่อง disk stack centrifuges เป็นเครื่องที่ซับซ้อนและมีวัตถุประสงค์ของการทำงานเพื่อการแยก non-milk-solids (NMS) หรือการแยกของแข็งออกจากผลิตภัณฑ์เหลวอื่น ๆ ซึ่งในการดำเนินงานที่ถูกสุขลักษณะ ต้องทำความสะอาดเครื่องแบบ CIP/COP ได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น แนวปฏิบัตินี้จึงเกี่ยวข้องกับทั้งการทำความสะอาดและการออกแบบ โดยไม่ครอบคลุมชนิดของเครื่องแยกแบบ cyclonic, decanters, basket centrifuges หรือ เครื่องชนิดอื่น ๆ

Buy
Download i EHEDG Company & Institute Members only (after log-in)
43
การออกแบบสายพานลาเลียงตามหลักสุขลักษณะสาหรับอุตสาหกรรมอาหาร

แนวปฏิบัตินี้เป็นฉบับจัดทำครั้งแรก เมื่อ เมษายน ค.ศ. 2016 - แนวปฏิบัตินี้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกแบบสายพานลำเลียงตามหลักสุขลักษณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีการทำความสะอาดแบบเปียกเป็นหลัก และให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไปสำหรับอุปกรณ์ตามหลักสุขลักษณะ โดยข้อแนะนำเหล่านี้เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ลำเลียงส่วนที่สัมผัสโดยตรงกับอาหารและส่วนที่มีความเสี่ยงทางด้านสุขอนามัยจากการปนเปื้อนทางอ้อม แม้ว่าข้อแนะนำเหล่านี้จะสามารถนำไปใช้งานได้ในทุกสภาพแวดล้อมของการผลิตอาหาร แต่ต้องพิจารณาภายใต้สภาวะการใช้งานจริง ชนิดของผลิตภัณฑ์ และความเสี่ยงทางด้านสุขอนามัยจากการปนเปื้อนต่าง ๆ อย่างรอบคอบ ในทำนองเดียวกัน สำหรับงานที่ไม่อนุญาตให้ใช้น้ำและของเหลวในการทำความสะอาค อาจต้องใช้ระบบอื่นซึ่งอธิบายไว้ในแนวปฏิบัติของ EHEDG หมายเลข 22

Buy
Download i EHEDG Company & Institute Members only (after log-in)
44
หลักการออกแบบโรงงานผลิตอาหารตามหลักสุขลักษณะ

แนวปฏิบัตินี้เป็นฉบับจัดทำครั้งแรก เมื่อ กันยายน ค.ศ. 2014 -แนวปฏิบัตินี้จัดเตรียมไว้สำหรับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการออกแบบและการก่อสร้างโรงงานอาหารตามหลักสุขลักษณะที่ดีที่สุด โดยคำแนะนำในแนวปฏิบัตินี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับผิดชอบแน่ใจว่าอาคารได้รับการออกแบบตามมาตรฐานทางด้านสุขลักษณะขั้นต่ำซึ่งสามารถใช้ได้ทั่วโลก แม้ว่าจะมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อโรงงานผลิตอาหาร แต่คำแนะนำยังสามารถนำไปใช้กับหน่วยบริการทางด้านอาหารอื่น ๆ ได้ แนวปฏิบัตินี้ไม่ได้พิจารณามาตรฐานของอาคารในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือมาตรฐานความปลอดภัย (เช่น ไฟ) และไม่ครอบคลุมถึงสุขอนามัยในขั้นตอนการก่อสร้าง ซึ่งจะมีคำแนะนำผ่านแนวปฏิบัติของ EHEDG เกี่ยวกับขั้นตอนการบำรุงรักษา อย่างไรก็ตาม แนวปฏิบัตินี้กำหนดไว้ว่า อาคารได้รับการก่อสร้างตามข้อปฏิบัติที่ดีที่สุดของวิศวกรรมโยธาทั่วไป เนื่องจากความบกพร่องในการดำเนินการก่อสร้างจะนำไปสู่ความไม่ถูกสุขลักษณะ ซี่งอาจเกี่ยวข้องกับอันตรายทางด้านสุขอนามัยและการลดประสิทธิภาพการทำความสะอาด

Buy
Download i EHEDG Company & Institute Members only (after log-in)
45
การตรวจสอบเพื่อยืนยันผลของการทำความสะอาดในอุตสาหกรรมอาหาร – หลักการทั่วไป ส่วนที่ 1

แนวปฏิบัตินี้เป็นฉบับจัดทำครั้งแรก เมื่อ เมษายน ค.ศ. 2016 – วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบเพื่อยืนยันผลของการทำความสะอาด คือ การพิสูจน์ว่าอุปกรณ์ได้รับการทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ จุลินทรีย์ตกค้าง สารเคมี และสิ่งสกปรก ตลอดจนสารก่อภูมิแพ้ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนข้ามระหว่างผลิตภัณฑ์ แนวปฏิบัตินี้มุ่งเน้นแนวคิดโดยรวมของการตรวจสอบเพื่อยืนยันผลของการทำความสะอาดและเพื่อใช้เป็นแนวทางทั่วไปสำหรับผู้ผลิตและผู้ตรวจสอบอาหาร ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ของการกำหนดข้อกำหนดเฉพาะสำหรับการตรวจสอบ แต่ใช้เป็นคำแนะนำทั่วไปเท่านั้น และหลักการเหล่านี้อาจเป็นประโยชน์ในการประยุกต์ใช้ในการผลิตอาหารที่ปลอดภัยและในการพัฒนาแนวปฏิบัติสำหรับการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้องของกระบวนการทำความสะอาดหรือกระบวนการยับยั้ง

Download
47
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับระบบจัดการอากาศในโรงงานอาหาร – การควบคุมคุณภาพอากาศเพื่อการระบายอากาศภายในอาคาร

แนวปฏิบัตินี้เป็นฉบับจัดทำครั้งแรก เมื่อ กันยายน ค.ศ. 2016- แนวปฏิบัติฉบับนี้มุ่งเน้นเรื่องระบบจัดการอากาศที่ติดตั้งเพื่อการระบายอากาศภายในอาคารผลิตอาหารและการควบคุมคุณภาพอากาศ ระบบจ่ายอากาศสำหรับอากาศที่ใช้ในกระบวนการผลิต (process air) และอากาศอัด (compressed air)  และระบบระบายอากาศเสีย (exhaust air) เช่น ระบบ grease filter หรือ ตัวดักฝุ่นจะไม่รวมอยู่ในขอบเขตของแนวปฏิบัตินี้ เอกสารนี้มีไว้สำหรับผู้ผลิตอาหารเพื่อช่วยในการออกแบบ การเลือกอุปกรณ์ การติดตั้ง และการใช้งานระบบจัดการอากาศเพื่อให้ได้คุณภาพอากาศและข้อกำหนดด้านสุขอนามัยของกระบวนการผลิตอาหาร

Buy
Download i EHEDG Company & Institute Members only (after log-in)