ส่วนภูมิภาคในอนาคต

EHEDG ใช้นโยบายชัดเจนสำหรับการอนุมัติการเข้าร่วมของส่วนภูมิภาคใหม่ เพื่อติดตามการเติบโตของ EHEDG ทั่วโลกอย่างยั่งยืน

 • คำจำกัดความของการจัดลำดับความสำคัญส่วนภูมิภาคของ EHEDG
 • การประเมินส่วนภูมิภาคที่สมัครเข้าร่วม (เช่น คุณลักษณะของส่วนภูมิภาคนั้น ขนาดของ Sectors เครื่องจักรและอาหาร ความพร้อมของผู้สมัคร ประธาน การจัดการ ทรัพยากร ฯลฯ)
 • การประเมิน ซึ่งรวมถึงเกณฑ์การให้คะแนนเกณฑ์ขั้นต่ำ (ขั้นตอน การทำงานร่วมกันกับผู้สมัคร)
 • คณะกรรมการบริหาร EHEDG ทำหน้าที่ตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้ายสำหรับการยอมรับส่วนภูมิภาคใหม่ ตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการพัฒนาส่วนภูมิภาค

หลังจากผ่านขั้นตอนข้างต้นเรียบร้อยแล้ว ส่วนภูมิภาคใหม่จะลงนามอย่างเป็นทางการในสัญญากับ EHEDG (Regional By-Laws)

EHEDG อาจจัดเตรียมเงินทุนเริ่มต้นให้กับส่วนภูมิภาคที่จัดตั้งใหม่

รายชื่อส่วนภูมิภาคใหม่ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดตั้ง

 • ออสเตรเลีย
 • บัลแกเรีย
 • แคนาดา
 • ชิลี
 • โคลอมเบีย
 • อียิปต์
 • กรีซ
 • ฮังการี
 • อินโดนีเซีย
 • มาเลเซีย
 • โมร็อกโก
 • นิวซีแลนด์
 • เปรู
 • โปรตุเกส
 • แอฟริกาใต้
 • เกาหลีใต้
 • ตูนิเซีย

 

ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละส่วนภูมิภาคทุ่มเทอย่างมากในการปฏิบัติตามภารกิจของ EHEDG และมุ่งมั่นที่จะเผยแพร่องค์ความรู้ EHEDG ในประเทศของตน

ดาวน์โหลด information & assessment sheet for new Regional Sections (PDF).